ผู้ให้บริการติดตั้งและให้คำปรึกษาระบบ IT ครบวงจรในภาคตะวันออก โดยทีมงานมืออาชีพ ทั้งทางด้าน IT System, IT Network และ IT Security

Gallery

Contacts

89/63 Moo8, Pong, Banglamung, Chonburi, Thailand

+66 81-207-8765

// why choose us

In today’s interconnected world, you need a technology solution that provides continuous support and grows with your company. 

CyberSec is a top business technology solutions company. 

We help organizations integrate and enhance their technology.  

We’re proud to combine the resources and expertise of a large organization with the local values of a community-based business. We’ll help you streamline your business technology.

Our experts will install and care for every facet of your network for integrated solutions that make your workplace the most productive it can be.

When you invest in technology solutions for your organization, you gain valuable customers, save time, guard sensitive data and more. 

With over 75 years of experience, we know how to optimize the most complex systems and will help you integrate your technology for greater efficiency. Your technology is one of the most vital aspects of your business. Keep it running smoothly with solutions from CyberSec.

// our services

We Offer a Wide
Variety of IT Services

IT infrastructure design

Given the crucial role that IT fulfils in the modern day corporate environment

IT Project Management & Support

Technology projects come in a variety of sizes with varying levels of complexity

Vertualization-Cloud Solution Services

Utilizing technologies from VMware, Microsoft, AWS and other leading vendors