ผู้ให้บริการติดตั้งและให้คำปรึกษาระบบ IT ครบวงจรในภาคตะวันออก โดยทีมงานมืออาชีพ ทั้งทางด้าน IT System, IT Network และ IT Security

Gallery

Contacts

89/63 Moo8, Pong, Banglamung, Chonburi, Thailand

+66 81-207-8765

About Us

ในช่วงเริ่มต้นใช้ชื่อ Hi-End IT Solutions เป็นผู้ให้บริการระบบ IT แบบครบวงจรเจ้าแรกๆ ในภาคตะวันออก โดยใช้ประสบการณ์ในการทำงานแวดวง IT มากกว่า 20 ปี โดยให้บริการ ทางด้านระบบเครือข่าย และโครงสร้าง พื้นฐานเป็นหลัก

ต่อมาทีมงานผู้ก่อตั้งได้รวบรวมกลุ่มนักศึกษาระดับปริญาโทสาขาทางด้าน IT Security เพื่อทำการศึกษาและ หาแนวทางป้องกันภัยคุกคามทางสารสนเทศในเมืองไทยที่เริ่มมีจำนวนมากขึ้นในทุกวัน และในปี 2014
นักศึกษากลุ่มนี้ได้ทำการรวมทีมเพื่อส่งเข้าแข่งขันงาน Cyber Defense ที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มีชื่อเสียง โดยในครั้งนั้นทีมงานได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มา

เมื่อเรื่องของ Cyber Security เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น จึงได้ทำการเปลี่ยนชื่อป็น CyberSec และมุ่งเน้นให้ บริการทางด้าน IT Security เพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังไม่ทิ้งงานบริการด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นจุดแข็งขององค์กรไป
โดยมองเห็นว่ากลุ่มคนที่มีความเข้าใจภาพรวมของทั้งระบบ รวมถึงด้านความมั่นคงปลอดภัยยังมีน้อยอยู่
และบริษัทที่ให้บริการด้าน IT อย่างครบวงจรก็ยังมีไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด และมีจุดประสงค์ ที่ต้องการ พัฒนาระบบสารสนเทศของประเทศไทยให้ทัดเทียมในระดับโลก

ทีมงานของเราได้รับการอบรมและศึกษาหาความรู้เพิ่มติมอยู่ตลอดเวลาเพื่อเตรียมพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม และยังได้รับประกาศนียบัตรสำคัญๆ ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก เช่น

– Cisco Certified Network Associate (CCNA™)

– Certified Ethical Hacker (CEH™)

– Certified Hacking Forensic Investigator (C|HFIv8™)

– EC Council Certified Security Analyst/Licensed Penetration Tester (ECSA/LPTv4™)

– Certified CompTIA Security+

– Information Technology Infrastructure Library (ITIL)

– Personal Data Protection Certificate (PDPC)

// Experience. Execution. Excellence.

What We Actually Do

At CyberSec, we offer professional services and consulting for a wide variety of businesses that need to integrate and enhance their technology. We know how important technology is for your operations due to increasingly digitized communication, services and products. You need a local, professional services business and unmatched customer support from experts in IT networking and unified communications. Invest in CyberSec today, and we’ll provide individualized solutions designed to elevate your business’s efficiency and effectiveness. Professional Technology Services As a top professional technology service provider in Thailand, we serve your business with our experience in cloud and local networks and expertise in the latest technology solutions. We can work with any specifications to create custom technology solutions, designed to maximize the efficiency of your system. Plus, we personally install our solutions so they seamlessly integrate into your system operations.