ผู้ให้บริการติดตั้งและให้คำปรึกษาระบบ IT ครบวงจรในภาคตะวันออก โดยทีมงานมืออาชีพ ทั้งทางด้าน IT System, IT Network และ IT Security

Gallery

Contacts

89/63 Moo8, Pong, Banglamung, Chonburi, Thailand

+66 81-207-8765

// ABOUT US

Your Partner for
Software Innovation

ในช่วงเริ่มต้นใช้ชื่อ Hi-End IT Solutions เป็นผู้ให้บริการระบบ IT แบบครบวงจรเจ้าแรกๆ ในภาคตะวันออก โดยใช้ประสบการณ์ในการทำงานแวดวง IT มากกว่า 20 ปี โดยให้บริการทั้งทางด้านระบบเครือข่าย และโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก

ต่อมาทีมงานผู้ก่อตั้งได้รวบรวมกลุ่มนักศึกษาระดับปริญาโทสาขาทางด้าน IT Security เพื่อทำการศึกษาและ หาแนวทางป้องกันภัยคุกคามทางสารสนเทศในเมืองไทยที่เริ่มมีจำนวนมากขึ้นในทุกวัน โดยในปี 2014 ได้รวมทีมและเข้าแข่งขันงาน Cyber Defense ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียง โดยในครั้งนั้นทีมงานได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

video showcase
// Experience. Execution. Excellence.

What We Actually Do

เมื่อ Cyber Security เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทางบริษัทจึงได้ทำการเปลี่ยนชื่อป็น CyberSec และมุ่งเน้นให้บริการทางด้าน IT Security เพิ่มมากขึ้น แต่ยังให้บริการด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นจุดแข็งขององค์กรต่อไป
โดยมองเห็นว่ากลุ่มคนที่มีความเข้าใจภาพรวมของทั้งระบบ รวมถึงด้านความมั่นคงปลอดภัยยังมีน้อย และบริษัทที่ให้บริการด้าน IT อย่างครบวงจรก็ยังมีไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด

// our services

Our Leadership Team

บริษัทมีจุดประสงค์ที่ต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศของประเทศไทยให้ทัดเทียมในระดับโลก
ทีมงานของเราได้รับการอบรมและศึกษาหาความรู้เพิ่มติมอยู่ตลอดเวลาเพื่อเตรียมพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม และยังได้รับประกาศนียบัตรสำคัญๆ ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก เช่น

CCNA™

Cisco Certified Network Associate

CEH™

Certified Ethical Hacker

C|HFIv8™

Certified Hacking Forensic Investigator

+
active Clients
+
projects done
+
team advisors
+
Glorious Years
// technology index

Improve and Innovate
with the Tech Trends

We hire and build your own remote dedicated development teams tailored to your specific needs.

mobile development 70%
web development 90%
ui/ux design 60%